Tag: hoa đào

Trà làm đẹp: Trà hoa đào

Trà làm đẹp: Trà hoa đào

Trà hoa đào được lựa chọn từ các búp đào rừng tươi nhất thu hái và sấy khô tự nhiên, không hóa chất, không sử dụng lưu huỳnh để sấy, giúp cho hoa giữ được hoàn toàn mùi thơm và