Tag: cung cấp trà hoa mẫu đơn

Trà bổ dưỡng: Trà hoa mẫu đơn

Trà bổ dưỡng: Trà hoa mẫu đơn

Trong y học cổ truyền Việt Nam, mẫu đơn bì được dùng làm thuốc trấn kinh, giảm đau, chữa nóng âm ỉ kéo dài, sốt về chiều và đêm, không có mồ hôi, hoặc đơn sưng, huyết ứ phát sốt,