Tag: công dụng trà táo đỏ

Trà bổ dưỡng: Trà táo đỏ

Trà bổ dưỡng: Trà táo đỏ

Trong “Danh Y Biệt Lục” đã chỉ rõ, táo đỏ có thể giúp “rắn chắc xương cốt, trợ âm khí, làm cho cơ thể mạnh khỏe”, nam giới có khí hư thận yếu nên thường xuyên ăn táo đỏ, hiệu